• 1400/07/11
"مدلی برای استراتژی پیشنهاددهی قیمت نیروگاههای بادی در بازار برق با شرایط تصادفی"
"ارائه یک سیستم صف موجودی بر اساس تاثیر سیستم کنترل کیفیت اقلام ورودی"
" ارائه مدلی برای پیش بینی خرید عصبی و تحلیل احساسات در هنگام بحران با استفاده از داده های شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه:بیماری کوید 19)"
طراحی نمودار کنترل برای پایش پایایی سیستم های در معرض شوک های تصادفی
"مدیریت چرخه کانتینری در زنجیره تامین و لجستیک بنادر با رویکرد یکپارچه سازی پایانه انبار عبوری و انبار کانتینر خالی در شبکه حمل و نقل پسکرانه"
"طراحی زنجیره تامین پایدار واحدهای سیار با استفاده از رویکرد 4PL"
"ارائه مدلی برای استراتژی پیشنهاددهی برق نیروگاههای بادی در محیط با شرایط تصادفی"
ارائه مدلی بر اساس شناخت رفتار و احساس راننده در وضعیت ترس جهت کاهش ریسک در رانندگی با استفاده از اقدامات مداخله ای
"توسعه ی یک مدل مدیریت کیفیت داده محور بر پایه ی اصول 0.4 QUALITY برای صنایع خلاق "
"برنامه ریزی ظرفیت پویا و تطبیق پذیر سیستم های درمانی در شرایط همه گیری"
" مدلسازی رویکرد مبتنی بر داده در پیش¬بینی تقاضا"
"مدیریت درآمد در صنعت هواپیمایی با بهره گیری از رویکرد نظریه بازیها"
"بهینه سازی استوار مبتنی بر داده به منظور طراحی زنجیره تامین زیست توده"
"مدل سازی ریاضی جهت ارتقای تاب آوری سازمانی در شرایط اختلال"
"اارائه چارچوب برای بهبود شبکه های انعطاف پذیر با استفاده از SDN"
"شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب و کارهای فین تک در حوزه پرداخت الکترونیکی"
طراحی زنجیره تامین پایدار و تاب آورتحلیل یک چارچوب مبتنی ر داده کاوی برای مدیریت ریسک زنجیره تامیت
"تخمین زمان های تغییر چندگانه در کنترل آماری فرآیند چند متغیره"
"ارائه مدلی برای مکانیابی ایستگاه های شارژ ماشین های برقی با تاکید بر شاخص های ترافیکی"
"تحلیل عملکرد سیگنال اندیکاتورها روی شاخص صنایع در بورس با روش های تصممیم گیری چندمعیاره"
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.