دعوت نامه جلسه دفاع از رساله دكتري
نام و نام خانوادگي دانشجو: الهام نبي پورافروزي
 ساعت 13:30
روز سه شنبه مورخ   97/11/2
استاد راهنما: آقاي دكتر عبداله آقائي
استاد مشاور: آقاي دكتر اميرعباس نجفي
عنوان رساله: مسئله زمانبندي چند پروژه اي با محدوديت منابع در شرايط عدم قطعيت
تعداد بازدید:
35
تاریخ:
1397/11/01
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.