دعوت نامه جلسه دفاع از رساله دكتري
نام و نام خانوادگي دانشجو: آقاي ميثم صادقي لاهيجاني
روز : دوشنبه مورخ  1397/0/17 ساعت 8 صبح 
مكان: اتاق جلسات طبقه چهارم
استاد راهنما: آقاي دكتر عماد روغنيان
استاد مشاور: آقاي دكتر حميد شهرياري
عنوان: بهينه سازي تخصيص افزونگي در سيستم هاي سري- موازي با اجزاء تعمير ناپذير و تعمير پذير در شرايط عدم قطعيت
 
Non/Repairable Components Redundancy Allocation Optimization in Series-Parallel Systems under Uncertahnty
تعداد بازدید:
32
تاریخ:
1397/10/15
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.